;

Om Mareli Medical

Mareli Medical AB startades 2015 med en ambition att förändra och förbättra villkoren och dynamiken för skönhetskliniker runt om i Europa. Snabbt blev vi en av Europas största leverantörer av fillers, förbrukningsvaror och klinikutrustning och är idag aktiva i hela 52 länder. Mareli Medicals grundare är även grundarna till Molderm Aesthetics och den revolutionerande produkten Molderm.

SERVICE OCH SUPPORT
I branschen såg vi tidigt ett stort behov av en leverantör som finns tillgänglig och ger kunden den service och support som behövs. Som behandlare är man oftast ensam i sin yrkesroll. Detta gör att just tillgänglighet och expertishjälp är extra viktigt vid val av leverantör. Som kund hos oss på Mareli Medical behöver du som behandlare aldrig känna dig ensam. Vår erfarna personal finns här 24/7 som ditt stöd för rådgivning och support.

OBJEKTIVITET
Mareli Medical är ingen agentur för en viss produkt eller varumärke. Hos oss finns heller inga renodlade säljare. Vi tror nämligen att alla behandlare vill ha svar på sina frågor baserat på fakta och statistik. Så istället för att försöka sälja något till dig som du inte har något behov av har vi kunnig personal på plats närhelst du behöver oss. Såväl per telefon som ute på fältet. Detta ökar patientsäkerhet och kvalitet i branschen. Vi finns här för att hjälpa dig som behandlare och din patient.

KVALITET
Hos oss på Mareli Medical finner du endast CE-märkta kvalitetsprodukter. Vi får ofta in frågor om varför vissa produkter inte finns i vårt sortiment. Svaret är som regel att de inte uppfyller de krav vi ställer på produkten, såsom tydlig dokumentation, CE märkning etc.

FOKUS PÅ BEHANDLARE OCH PATIENT
Det är väldigt tydligt att många agenturer och tillverkare alltid har fokus på sin egen produkt och konstant målar upp bilden att det är den absolut bästa produkten i världen. Som klinikägare knyts man ofta upp till ett varumärke och fyller sin lokal med reklamartiklar för just den agenturen eller tillverkarens produkt. Detta är ett smart sätt för agenturen eller tillverkaren att öka efterfrågan på just deras produkt. På Mareli Medical väljer vi att fokusera på ditt varumärke och din verksamhet. Valet av produkt är viktigt men ur ett marknadsföringsperspektiv växer och stärks endast produktens varumärke när du som klinikägare marknadsför produkten mer än vad du marknadsför dig själv.

Detta har skapat ett stort problem i branschen då kunden/patienten knyts till en produkt och inte till dig som behandlare. Detta leder till att kunderna/patienterna går dit där de får produkten billigast och inte där de får bäst behandling. Vi har därför ett helt team som enbart arbetar med att ta fram skräddarsydda reklamartiklar för ditt företag/klinik där det är du som lyfts fram och får fokus och inte tillverkarens produkt.

REKLAM OCH MARKNADSFÖRING
Växer din verksamhet så växer vår. Mareli Medical har inte en klassisk kund/leverantörsrelation med sina kunder. Vi ser oss som partners. Sedan starten har vi som ovan nämnt alltid fokuserat på er som behandlare/klinikägare. Detta har präglat alla våra satsningar i och för branschen. Behöver du hjälp att nå ut med din klinik? Du kanske är nystartad och behöver hjälp med att ta fram en logotyp, en rollup där din kompetens och dina värdeord lyfts fram? Är det dags för ett event? Vi har ett helt team av grafiker och marknadsföringsexperter som kan hjälpa dig med detta. Ta kontakt med oss så för vi ett samtal om hur och vad vi kan göra för att hjälpa just dig.

PRISER
Vi ansåg sedan start att priserna på inköp av produkter bör vara lägre än hur det såg ut, framför allt i Skandinavien. Anledningen är helt enkelt att kvalitet och kompetens kostar pengar. Vinsterna för kliniker måste därför bli högre så att ni har råd att kompetensutveckla samt investera i era kliniker. Detta var vi ensamma om att anse vid start och vi fick mycket kritik. Tack vare Mareli Medical har klinikers vinster på behandling ökat och tusentals kliniker har fått ökade möjligheter för sin verksamhet. Klinikernas beroende av medicinbolag och agenturer för “gratis” utbildningar och reklam för produkter etc har därför också minskat. Som kund hos Mareli Medical har man råd att utveckla och driva sitt eget bolag.

PARALLELLIMPORT
Inom Europa har en produkt som satts på marknaden rätt enligt lag att säljas inom Europa.

Mareli Medical säljer endast CE-märkta produkter med laglig rätt att användas inom Europa. Samma garantier, försäkringar, skyldigheter och rättigheter gäller inom Europa då detta är reglerat via lag på europeisk nivå. Fri och öppen handel är bra, det jämnar ut prisbilden och ökar konkurrens. Även detta är reglerat enligt lag då monopol av handelsvaror är olagligt. För Mareli Medical som är aktivt i 52 länder finns ingen som helst anledning att göra inköp från de dyraste länderna i Europa när man kan få samma produkt med samma garantier för ett bättre pris i ett annat land. Detta gör att vi även kan konkurrera och erbjuda alla er kunder bättre priser.

Konkurrenter försöker måla upp en bild av att parallellimport är oseriöst. Detta är såklart inte sant då vi har samma lagar, rättigheter och skyldigheter som alla andra aktörer. Parallellimport är ett normalt sätt att göra handel på sedan EU blev ett faktum. Parallellimport är extremt vanligt i många industrier som bil-, läkemedels-, kläd- och matindustrin där syftet är prisutjämning inom Europa och en fri, öppen marknad. Alla länder inom EU har en statlig verksamhet som aktivt arbetar mot aktörer som försöker begränsa parallellimporten då sådan begränsning är olaglig.

MOLDERM
Baserat på alla erfarenheter av Mareli Medical tillsammans med världsledande forskare runt om i världen har grundarna bakom Mareli Medical tagit fram produktkatalogen Molderm – Framtidens fillers och biostimulerande produkter. Förutom lansering av en banbrytande produkt har man vävt in Mareli Medicals värdegrund och skapat världens första 360 koncept för kliniker runt om i världen. 360 konceptet bottnar i större ansvarstagande som tillverkare och distributör. Via konceptet satsar vi på att utveckla din klinik och hela den estetiska industrin. Läs gärna mer om Molderm på www.molderm.com

Om Mareli medical

AA-rating-swe