Om Mareli Certifikatet

I April 2016 skickade vi ut ett mail till alla våra kunder runt om i Europa. Vi ställde en simpel fråga,
Vilka förändringar önskade man sig i branschen?
Vi var INTE förvånade av att de flesta började skriva om de olika certifikaten som finns på marknaden.

Huvudproblemet var att där inte fanns något certifikat som visar skillnader mellan behandlares erfarenhet och kunskap. Det spelade ingen roll om man hade arbetat med injektionsbehandlingar i 1 vecka eller 10 år, trots att alla vet om att just erfarenheten är en av de viktigaste faktorerna i trygga behandlingar för patienten. Det spelar också roll om behandlare innehar en patientförsäkring, kunskap, läkare knuten till kliniken och att man enbart arbetar med kvalitetsprodukter.

Detta är viktigt för patienten och det bör därför vara viktigt för dig.
Genom att tydligt visa vilken nivå av erfarenhet man har kan man också via Mareli Certifieringen för första gången motivera skillnaden på en prislapp. Det är inte rättvist att en läkare eller sjuksköterska som arbetar med injektionsbehandlingar i flera år ska ha samma prislapp på en behandling som behandlaren som endast utfört detta arbete i en vecka. Därför är det viktigt att tydligt visa skillnader.
Det är inte heller rättvist för patienten att tro att där inte är någon skillnad.

Certifikatet är inte sponsrat av något medicinbolag eller produkt. Du måste inte vara kund hos Mareli Medical för att ansöka om ditt certifikat. Men du måste vara kvalificerad för att få ett brons, silver eller guld certifikat.
Som certifierad behandlare / klinik får du en glaspokal med ditt emblem som du stolt kan visa upp på din klinik.
Du får även ett klistermärke som visar just vilken nivå av erfarenhet du är på (guld, brons eller silver)
Certifikatet är dessutom gratis.

Ansök idag. 
För att ansöka om ditt Mareli Certifikat ber vi dig fylla i formuläret nedan.
I ämnesraden ange ”Mareli Certifikat”. Vänligen ladda upp de efterfrågade underlagen som vi kräver. Vi kommer efter din ansökan kontakta dig.

1. Försäkringsbrev från ditt försäkringsbolag (Patientförsäkring)
2. En bild på ditt första utfärdade certifikat för utbildning av injektionsbehandling med hyaluronsyra ”fillers”
3. Lista på vilka varumärken du använder, samt vart du köper in dem. (kontroll av CE-märkning)
4. Ansvarig läkares namn och legitimation.
5. Bevis på din egen grundutbildning.
6. Namn på din klinik, adress, kontaktuppgifter, namn.

    AA-rating-swe